Close

Written by: MARINA MIXAHLIDOU on 7 Φεβρουαρίου, 2019

Επιστολή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τους υπουργούς Οικονομίας και Υγείας απέστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, αναφορικά «με την εξίσωση αποζημίωσης των νοσοκομειακών φαρμάκων 1Α».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Θέμα: Αίτημα για συνάντηση- Στην εξίσωση αποζημίωσης των νοσοκομειακών φαρμάκων 1Α, το 2018 το Κράτος συμμετέχει με σχεδόν  μόνο το ένα τρίτο της αξίας τους,  με τις φαρμακευτικές εταιρίες να δίνουν το υπόλοιπο!

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι το ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών  (claw-back/ rebate) που εντέλλονται να καλύψουν οι εταιρείες μέλη μας για τα νοσοκομειακά φάρμακα (Ν.3816 κατηγορίας 1Α) που διανέμονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την περίοδο του α’ εξαμήνου 2018, σύμφωνα με τα σημειώματα που έχουν λάβει, έχουν ξεπεράσει κάθε ιστορικό ελληνικό και πανευρωπαϊκό προηγούμενο, καθόσον αναλογούν πλέον σε ποσοστό άνω του 70% της τιμολογηθείσας αξίας προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει δικαιολογημένη οργή στον κλάδο μας, καθόσον είναι πασίδηλα μη βιώσιμο για τις εταιρείες μας το σύστημα που επιβάλλει στα προϊόντα μας να αποζημιώνονται σχεδόν στο ένα τρίτο της τιμολογηθείσας αξίας τους. Πρέπει να τονιστεί μάλιστα πως οι ονομαστικές τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων καθορίζονται αποκλειστικά από το κράτος με βάση το Μ.Ο. των 3 χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δηλαδή, για να γίνει απολύτως σαφές, το κράτος καθορίζει την τιμή πώλησης ενός προϊόντος και στη συνέχεια απαιτεί επιστροφή το 71% της αξίας του μέσω του θεσμοθετημένου μηχανισμού υποχρεωτικής απόδοσης clawback και rebate!

Η απαράδεκτη και χωρίς προηγούμενο κατάσταση που διαμορφώνεται δε λαμβάνει υπόψη ότι τα φάρμακα 1Α είναι προϊόντα υψηλής καινοτομίας, εξόχως αποτελεσματικά και δραστικά, αποτέλεσμα μακρόχρονων επιστημονικών ερευνών υψηλότατου κόστους για πολύ σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, με εξαιρετικά οφέλη για τους πάσχοντες και το δημόσιο σύστημα υγείας.

Σε απόδειξη όλων αυτών, τα επίσημα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, είναι ικανά για να αντιληφθεί κανείς γιατί η διατήρηση αυτών των προϊόντων στην αγορά καθίσταται πλέον αδύνατη:

fhoj

*Ορίζεται σε νοσοκομειακή τιμή αφαιρεμένου των νομοθετημένων εκπτώσεων, της δαπάνης των ευρωπαίων ασφαλισμένων και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ; **Συμπεριλαμβανομένου clawback και rebates

Η κατάσταση αυτή μας φέρνει σε πλήρες αδιέξοδο, και εξελίσσεται ως μη βιώσιμη για τις εταιρείες και επικίνδυνη για τους ασθενείς.

Η Διοίκηση οφείλει άμεσα να προβεί σε ένεση ρευστότητας για τα πεπραγμένα του 2018, όπως άλλωστε είχε πράξει για τα έτη 2016 και 2017, και σε αναπροσαρμογή προϋπολογισμού για το 2019, ώστε απλά να βελτιωθεί η μη αποδεκτή ήδη διαμορφωμένη εικόνα για αυτή την κατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων.

Άλλωστε συγκεκριμένα εργαλεία, όπως η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βοηθούν στη μελλοντική ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με αίσθημα ευθύνης, ζητούμε άμεσα την παρέμβαση σας, και προσδοκούμε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί σας ώστε να σας εκθέσουμε τις διαστάσεις και το μέγεθος του επείγοντος προβλήματος», καταλήγει η επιστολή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Be the first to comment here.

Name
Email
Your comment